Tài liệu phát thanh tuyên truyền kiến thức, pháp luật bảo đảm ATTP (Các Bài tuyên truyền do Chi cục ATVSTP biên soạn năm 2018)

Tác giả bài viết: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Nguồn tin: Phòng Nghiệp vụ - Chi cục An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm