Sử dụng tài liệu phát thanh tuyên truyền kiến thức, pháp luật bảo đảm ATTP (Bài tuyên truyền biên soạn năm 2018)

Tải nội dung tại đây
/uploads/news/2018_10/cv-27918-p.1.pdf

Nguồn tin: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bắc Giang