KẾ HOẠCH Triển khai mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 ngày 17/5/2021 của sở Y tế

Tác giả bài viết: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Nguồn tin: Phòng Nghiệp vụ - Chi cục An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm