Công văn triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021 ngày 31/8/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP

Tác giả bài viết: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Nguồn tin: Phòng Nghiệp vụ - Chi cục An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm