Công văn triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 ngày 29/3/2021 của Sở Y tế Bắc Giang

Tác giả bài viết: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Nguồn tin: Phòng Nghiệp vụ - Chi cục An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm